Curriculum
Home
Wie zijn wij?
Curriculum
Foto's
Locatie
Links
Contact

mr A.M. Hijmans is                                                                                                      mr A.J.M. Breedveld- van Beeck Calkoen is
Geregistreerd mediator NMI                                                                                     geregistreerd mediator NMI
Gecertificeerd mediator ADR International                                                             Kantonrechter te Amsterdam 
lid Brabantse Mediator vereniging
lid VFAS                                                                                                                        lid van de Commissie van Beroep voor het Protestants-Christelijk Basis- en Speciaal Onderwijs
lid NMV
                                                                                                                                     en Voortgezet Speciaal Onderwijs

 

voorheen 10 jaar advocaat                                                                                      
15 jaar rechter (o.a. kantonrechter)                                                                         lid van de Rechterlijke Macht sinds 1987
                                                                                                                                  

                                                                                                                                      voorheen jurist bij de Kamer van Koophandel Rotterdam

werkzaam op velerlei terrein,                                                                                    specialisme: arbeids- en huurkwesties
o.a. arbeidsconflicten (ook exit-mediations)                                                           geschillen in samenwerkingsverbanden, zoals maatschappen
echtscheidingen, en nog veel meer.

HomeWie zijn wij?CurriculumFoto'sLocatieLinksContact